Informatie

Gelijkheid van complexe getallen


Twee complexe getallen zijn gelijk wanneer hun reële en imaginaire delen respectievelijk gelijk zijn.

voorbeeld

bepalen X en Y zodat:

(2x + y) + 6i = 5 + (x + 4y) i.

resolutie

Volgende: Vervoeging van een complex getal