Aanbevolen Interessante Artikelen

Informatie

Oorsprong van vermenigvuldigings- en delingsignalen

Het teken X, dat we in de vermenigvuldiging aangeven, werd gebruikt door de Engelse wiskundige Guilherme Oughtred in het boek Clavis Matematicae, gepubliceerd in 1631. In datzelfde jaar plaatste Harriot, om ook het te maken product aan te duiden, een punt tussen de factoren. In 1637 was Descartes al beperkt tot het schrijven van de naast elkaar liggende factoren, waardoor elk product werd afgekort.
Lees Verder